Of het nu gaat om PC, laptop, server of smartphone – elk apparaat dat online gaat heeft een IP-adres. Als gebruiker worden IP-adressen continu gebruikt, maar weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Zolang de internetverbinding werkt, geven de meeste mensen niet om hun eigen IP-adres. Er zijn echter ook situaties waarin u uw IP-adres moet opgeven. Gebruikers zijn vaak met verlies en vragen zich af: Wat is een IP-adres? Wat is mijn eigen IP-adres? Hoe kan ik mijn IP vinden?

Bij IPJack vindt u antwoorden op alle belangrijke vragen over IP-adressen. Met IPJack kunt u bovendien in één oogopslag uw IP-adres en belangrijke informatie over uw verbinding gratis vinden.

Wat is een IP-adres?

In een netwerkwereld waar computers en apparaten met elkaar communiceren, is het belangrijk om het exacte adres van elk apparaat te kennen, zodat het kan worden aangesproken. Dit exacte adres wordt een IP-adres genoemd. Genoemd naar het Internet transmissieprotocol TCP/IP, is het IP-adres het adres dat een computer in het netwerk uniek identificeert. Om het te kunnen adresseren, heeft elk apparaat in het netwerk zijn eigen IP-adres nodig. Net zoals u uw partner via zijn adres kunt bereiken bij het verzenden van post, kunnen IP-adressen worden gebruikt om gegevenspakketten zodanig te adresseren dat ze de gewenste ontvanger bereiken. Het IP-adres is dus het adres van het apparaat of de computer in het netwerk. De gegevenspakketten worden naar het juiste IP-adres gedistribueerd via zogenaamde routers, die op dezelfde manier als de postkantoren werken en de informatie in de gewenste richting verzenden. In tegenstelling tot postadressen zijn IP-adressen niet gebonden aan een specifieke locatie.

IP-adressen zijn onderverdeeld in specifieke gebieden, die verschillen per geografische regio en aanbieder. Het IP-adres kan daarom worden gebruikt om te bepalen waar en via welke provider een gebruiker toegang heeft tot het internet. De versie van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem kunnen ook via het IP-adres worden bekeken.

Hoe is een IP-adres gestructureerd?

IP-adressen worden altijd weergegeven als een reeks getallen of tekencombinaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee standaarden, de IPv4-adressen en de IPv6-adressen:

  • IPv4-adressen bestaan uit vier nummers in het bereik tussen 0 en 255, gescheiden door punten. Een voorbeeld van een IPv4-adres is 37.120.94.122. De 4 nummerblokken van een IPv4-adres kunnen worden gebruikt om in totaal 32 bits weer te geven, d.w.z. 2³² of 4.294.967.296 adressen. In de begindagen van het internet werd gedacht dat dit aantal voldoende was.
  • IPv6-adressen bestaan uit acht karakterblokken, die zowel cijfers als letters kunnen bevatten. Een voorbeeld is het adres 2001:0000:3238:DFE1:0063:0063:0000:0000:0000:FEFB. Om het adres te vereenvoudigen, kunnen opeenvolgende blokken met alleen nullen worden weggelaten en vervangen door een dubbele dubbele dubbele punt en enkele blokken met nullen door een 0. In ons voorbeeld zou de juiste spelling zijn: 2001:0:3238:DFE1:63::FEFB. De IPv6 standaard gebruikt 128 bits om adressen op te slaan, zodat 2128 = 25616 adressen kunnen worden weergegeven. Dit betekent dat bijna elke zandkorrel op aarde kan worden aangepakt.

Omdat IP-adressen, d.w.z. de werkelijke adressen van de afzonderlijke computers en website-servers, moeilijk te onthouden zijn, werd het zogenaamde Domain Name System (DNS) geïntroduceerd, waarbij websites hun eigen domeinnamen krijgen toegewezen. Het DNS is een wereldwijd directory systeem dat het IP-adres van elk geregistreerd domein kent (d.w.z. namen kan omzetten in adressen) om toegang tot websites, e-mails of FTP mogelijk te maken. De computer van de gebruiker bepaalt in het Domain Name System (DNS) welk IP-adres bij deze domeinnaam hoort en maakt de verbinding met de betreffende webserver.

Hoe kan het IP-adres worden bepaald?

Om het IP-adres van een computer te bepalen, typt u ipconfig op de Windows-commando prompt. Als u een router gebruikt, ziet u alleen uw lokale (interne) IP-adres. Dit adres is niet zichtbaar voor de buitenwereld. U kunt uw externe IP-adres bijvoorbeeld via onze IPJack.com website bepalen.

Wat zijn de IP-adressen?

IP-adressen kunnen worden onderscheiden op basis van verschillende criteria. Zo zijn er bijvoorbeeld externe en interne IP-adressen en dynamische en statische IP-adressen.

Externe en lokale IP-adressen

Een extern IP-adres is het adres waarmee de betreffende router, server of computer op het internet reist. Het externe IP wordt door de provider toegewezen vanuit een aan hem toegewezen adresblok. In tegenstelling tot het telefoonnummer of postadres kan dit veranderen.

Lokale of interne IP-adressen worden toegewezen door de router in het thuis- of bedrijfsnetwerk. Elk apparaat in het netwerk heeft zijn eigen IP-adres. De router verkrijgt zijn externe IP-adres van de provider en wijst interne IP-adressen toe aan de aangesloten apparaten om ze specifiek aan te spreken.

Dynamische en statische IP-adressen

We spreken van een dynamisch IP-adres wanneer een gebruiker een nieuw IP-adres uit de pool van de provider krijgt toegewezen telkens wanneer hij via de DHCP-server van de provider verbinding maakt met het netwerk (Dynamic Host Configuration Protocol). Het adres verandert daarom dynamisch. Bijvoorbeeld, de Internet Service Provider biedt een voortdurend veranderende, maar unieke IP-adres dat niemand anders in de wereld gebruikt op het moment. Dit heeft als bijzonder voordeel dat er minder IP-adressen per klant nodig zijn. Immers, alle gebruikers zijn nooit tegelijkertijd online. Dit is ook een voordeel voor gebruikers, omdat het gebruik van dynamische IP-adressen een veel betere bescherming van de privacy biedt dan het permanente gebruik van een vast of statisch IP.

Een statisch IP-adres is een IP-adres dat maanden of jaren onveranderd blijft en bij elk bezoek aan het internet wordt gebruikt en verzonden. Met een vast of statisch IP-adres kunnen terminals altijd op hetzelfde adres worden bereikt. Het vaste IP-adres wordt in eerste instantie ook automatisch toegewezen, maar wordt geregistreerd bij de internetprovider en kan indien nodig opnieuw worden gedefinieerd.

Dynamische IP-adressen hebben geen zin voor internetaanwezigheden die de gebruiker altijd op een bepaald adres moet bereiken. Webservers gebruiken bijvoorbeeld statische IP-adressen voor elke online aanwezigheid, die aan een specifiek domein worden toegewezen. Statische IP-adressen kunnen onmiddellijk worden toegewezen aan een datanetwerk en vergemakkelijken zo de adressering en het beheer van webservers. Bovendien kunnen de aangesloten netwerkcomponenten ook extern via het internet via statische IP-adressen worden bereikt. Gebruikers hebben dus via de browser direct toegang tot stations, configuratie-interfaces, servers en (gedeelde) gegevens van het betreffende netwerk, zowel thuis als mobiel.

Wat is een DynDNS-adres?

DynDNS-adres of DDNS staat voor Dynamic Domain Name System (Dynamic DNS) en is een techniek voor het dynamisch bijwerken van domeinen in het Domain Name System. Dit maakt het mogelijk om voortdurend veranderende IP-adressen van PC’s, routers of thuisnetwerken snel toe te wijzen aan een vast domein.

Om DynDNS te kunnen gebruiken, moeten gebruikers zich registreren bij een DynDNS-dienst onder een vrije naam. De computer kan ook onder deze naam worden bereikt als het IP-adres van de verbinding verandert of als het IP-adres onbekend is.

Wat is een MAC-adres?

Het MAC-adres (Media Access Control) wordt ook wel het fysieke adres genoemd. Het wordt gebruikt om een apparaat uniek te identificeren. Elk apparaat dat geschikt is voor het netwerk krijgt een uniek identificatienummer dat op de netwerkadapter is opgeslagen. Het MAC-adres bestaat uit cijfers tussen 0 en 9 en letters tussen A en F. Het MAC-adres is een MAC-adres.

Kennis van het MAC-adres kan relevant zijn in netwerken met meerdere verschillende componenten die via LAN of WLAN met elkaar verbonden zijn. WLAN-routers kunnen bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat alleen bepaalde computers en componenten toegang hebben tot het internet, terwijl andere er geen toegang toe hebben.

Hoe kan het MAC-adres worden bepaald?

Meestal staat het MAC-adres (MAC-ID) op een sticker op het apparaat of de netwerkadapter. Als dit niet het geval is, kan het MAC-adres worden bepaald in de Windows-commando prompt met het commando “ipconfig/all”. (Mac OS X via Terminal “ifconfig”)

Bepaal het huidige IP-adres met IPJack

Als u uw huidige IP-adres wilt weten, kunt u het direct op IPJack vinden. Hier vindt u in één oogopslag welk IP-adres u gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk en welk IP-adres u gebruikt om uit te vinden wie het gebruikt.